Екип

Екипът на ДГ №151 „Леда Милева“ включва:  директор, педагогически специалисти, медицински специалисти  и непедагогически персонал. , всички отдадени на своята професия и на любовта към децата. Целият екип работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

В настоящата 2023/2024 учебна година екипите по сгради и групи са, както следва:

Мирела Гошкарян – Директор   

Приемно време – сряда от 10.00ч до 15.00ч

 

Мариана Иванова – ресурсен учител/педагогически съветник – работи по график и в трите сгради

График за работа на ресурсен учител-педагогически съветник

Вели Чаушев – музикален учител

 

Основна сграда – Централа – ул. „Оборище“ 94-96

Рилка Шишманова – главна мед. сестра /кабинет/

Първа вариантна група набор 2022г – етаж 1

 1. Мария Апова – учител
 2. Емилия Петрова – учител
 3. Бойка Риджакова – помощник възпитател
 4. Радостина Сапунджиева – помощник възпитател 

Втора ясла набор 2021г – етаж 1

 1. м.с. Анелия Янкова
 2. м.с. Боряна Стоилкова
 3. Юлиана Михайлова – помощник възпитател

Втора група набор 2019 – етаж 2

 1. Катрин Жекова – учител
 2. Елка Ангелова – старши учител
 3. Пенка Стаменова – помощник възпитател

АДМИНИСТРАЦИЯ – етаж 3

Албена Бинева – счетоводител

Христина Стоянова – домакин

 

КУХНЯ

Мариана Георгиева – готвач

Верка Яничкова – готвач

ПОДДРЪЖКА

Славчо Богданов – общ работник

Михаил Миланов – общ работник

Филиал 1 ул. Оборище“  № 94

Първа група набор 2020г – етаж 1

 1. Нели Ковачева – главен учител
 2. Елизабет Асенова – учител
 3. Божурка Димитрова – помощник възпитател

Трета група набор 2018г – етаж 2

 1. Зоя Конакчийка – старши учител
 2. Елена Зовикян – старши учител
 3. Биляна Кирилова – помощник възпитател

Филиал 2 ул. „Мърфи“ №1

м.с. Йорданка Ангелова – /кабинет/

Четвърта група набор 2017г – етаж 1

 1. Кристина Крумова – учител
 2. Ивелина Караджова – учител
 3. Светла Недева – помощник възпитател

Трета група набор 2018г – етаж 2

 1. Драга Славова – старши учител
 2. Валентина Кацарска – учител
 3. Антоанета Илиева – помощник възпитател

Втора група набор 2019г – етаж 3

 1. Радмила Рангелова – учител
 2. Айше Османова – учител
 3. Даниела Костадинова – помощник възпитател