Екип

Д-р Вяра Богатева е директор на 151 ДГ „Леда Милева“. Тя е с докторска степен в катедра по предучилищно образование на СУ „Св. Климент Охридски” и е завършила специален изследователски курс в докторантската програма на Института по образованието – Университет в Лондон (Institute of Education – University of London). Преподавател над 3 години в Софийския университет в областта на теорията и технологиите на семейното образование. Завършила е магистърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и бакалавърска степен по специална педагогика. Д-р Вяра Богатева е опитен учител с 10 години работа в областта на педагогиката, половината от които като мениджър на интернационални образователни институции. Автор на различни статии и образователно помагало за деца от предучилищните групи „Семеен свят“.

Приемното време на директора на ДГ 151″Леда Милева“:

  • Сряда – 7:30 часа – 10:00 часа