Контакти

Администрация:

София, п.к. 1505, ул. „Оборище“ №94-96,
тел: 02/944 0 190;
e-mail: cdg151@abv.bg

info-2216877@edu.mon.bg

Филиал на ул. „Мърфи“ №1,
тел.: 02/ 944 2 346

Филиал /стара сграда/ на ул. „Оборище“ №94-96, тел.: 02/ 943 1 857

Филиал /нова сграда/

на ул. „Оборище“ №94-96 с яслени групи тел.: 02/ 9440 190