Контакти

Администрация:

София, п.к. 1505, ул. „Оборище“ №94-96,
тел: 02/ 944 01 90; 0893 36 03 76
e-mail: cdg151@abv.bg

info-2216877@edu.mon.bg

Филиал на ул. „Мърфи“ №1,
тел.: 02/ 944 23 46

Филиал /стара сграда/ на ул. „Оборище“ №94, тел.: 02/ 943 18 57

 Централна сграда

/нова сграда/

на ул. „Оборище“ №94-96 с яслени групи тел.: 02/ 944 01 90