Category Archives: новини

Хранене в детската градина

Храненето на детето е важна тема за всички.  В повечето случаи при навършване на една годинка на детето, то постъпва в детската градина. Често  прекарва там целия ден и съответно закусва,…

Read More

Лагери и екскурзии

Уважаеми родители, детската градина организира провеждането на ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ за децата от първа до четвърта група в гр. Сандански, хотел „Панорама“ от 11.04.2024г до 15.04.2024г Може да разгледате офертата и…

Read More

Безопасност на движението по пътищата

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на…

Read More

Любопитно

Всички ние заедно : родители, учители , помощник възпитатели и Детска градина, сме гаранцията за успешното, щастливо и креативно развитие на нашите деца!     Очаквайте още полезни и интересни…

Read More

Ресурсно подпомагане

Детската градина има отговорността да организира предоставянето на подкрепа на всяко дете , което в даден момент може да се нуждае от такава. Това означава и нова организация на работата….

Read More

Допълнителни образователни дейности

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ са дейности по интереси, които подпомагат детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество: Допълнителните дейности се извършват извън времето за провеждане на основните…

Read More

Прием и отсъствия на децата

На Вниманието на всички родители на новопостъпващите деца в ДГ 151 „Леда Милева“ ! Уважаеми родители,       скоро Вашето дете ще започне да посещава нашата детска градина. Тук…

Read More

Архив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 01.07.2020 г. се преустановява заплащането на такси за посещение на ДГ по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ 151. Считано от 01.07.2020 г. вече има възможност таксите за посещение…

Read More