Начало

Уважаеми родители,

С голяма радост искаме да Ви информираме, че ремонта на плувния басейн на ДГ 151 „Леда Милева“ е завършен и предстои пускането му от СРЗИ- гр. София. Ще Ви информираме допълнително кога ще започне експлоатацията му и децата ще могат да го посещават.

   С пожелание за хубава и ползотворна учебна година!

Директор- д-р Вяра Богатева

Уважаеми родители,

  На 15.09.2020 г. ще има официално откриване на учебната година

 – сградите на ул. „Оборище“ от 09.00 ч. и филиал- ул. „Мърфи“ от 10.00 ч.
Моля по време на церемонията да се спазват всички противоепидимични мерки, като носене на маска и спазване на дистанция от 2 м. Децата ще бъдат на двора, по групи , заедно с учителите.

С пожелание за хубава и ползотворна учебна година!

 

Уважаеми родители,

има промяна в часът на родителските срещи както следва:

– 2 ясла -/ набор 2018 г. – 05.10.2020 г. – 17 ч.

– 1 група/ набор 2017 г. – 28.09.2020 г. – 17 ч.

– 2 група / набор 2016 г. – 05.10.2020 г. – 18 ч.

– 3 а група/ набор 2015 г. – 28.09.2020 г. – 17 ч.

– 3 б група/ набор 2015 г. – 05.10.2020 г. – 18 ч.

– 4 а група/ набор 2014 г. – 28.09.2020 г. – 17 ч.

– 4 б група/ набор 2014 г. – 05.10.2020 г. – 18 ч.

Родителски срещи по групи за учебната 2020/2021 г.

 – 2 ясла -/ набор 2018 г. – 05.10.2020 г.

– 1 група/ набор 2017 г. – 28.09.2020 г.

– 2 група / набор 2016 г. – 05.10.2020 г.

– 3 а група/ набор 2015 г. – 28.09.2020 г.

– 3 б група/ набор 2015 г. – 05.10.2020 г.

– 4 а група/ набор 2014 г. – 28.09.2020 г.

– 4 б група/ набор 2014 г. – 05.10.2020 г.

Всички родителски срещи ще се проведат от 17.00 ч в стаите на групите. Във филиала на ул. „Мърфи“ № 1- група 1, група 3а и група 4а. В нова сграда на ул. „Оборище“ 94-96 – ясла 2 и група 3б. В стара сграда на ул. „Оборище“ 94-96 – група 2 и група 4 б.

На Вниманието на всички родители на новопостъпващите деца в ДГ 151 „Леда Милева“ !

Уважаеми родители, публикуваме на Вашето Внимание указанията на главен здравен инспектор г-н Ангел Кунчев, за необходимите документи на новопостъпилите деца в детските градини.

 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Считано от 01.07.2020 г. се преустановява заплащането на такси за посещение на ДГ по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ 151 – IBAN : BG77SOMB 9130 3126 3145 00 !

Считано от 01.07.2020 г. вече има възможност таксите за посещение на детска градина  се заплащат чрез www.ePay.bg . 

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 
 Да се  регистрирате в сайта www.roditel.eu .
Регистрацията се създава,  като посочите Вашият

имейл- адрес и ЕГН на детето Ви.

  • ЕГН на Вашето дете е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.
  1. Да се регистрирате в сайта на www.bg.
  1. Да си регистрирате :
  • банкова карта, ако ще плащате онлайн. Такса за плащане през www.ePay.bg 0,30 лева.
  • Ако искате да платите в брой на каса на е необходимода си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане В брой на каса – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутонаПлати с ePay” – плащане onlineи натистете върху бутонаВ брой на каса таксата за плащане на каса е 0,30 лева.

Уважаеми родители,

Във връзка с епидемичната ситуация в страната, условията за посещение на ДГ 151 „Леда Милева“ през летният период се осъществяват както в периода на учебната година на основание глава III, чл. 38 и приложение №2 от наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Извиняването на отсъствията на децата става при условията изброени в чл.39, чл.40 , чл.41 и чл. 42, като за летният период на тази година не се прилагат разпоредбите на чл.40 (2) Това означава, че отсъствията ще се отразяват както по време на учебната година и извиняването на отсъствията ще става със същите документи, с които се извиняват в учебно време.

д-р Вяра Богатева

Директор ДГ 151 „Леда Милева“

 

1-ви юни – Празник в ДГ 151

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за снимки

Декларация от родител за съгласие

ИНСТРУКЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ 26.05.

Важно съобщение генерално класиране

Анкета отваряне на детските градини

Важно съобщение! На вниманието на родителите!