Начало

 

 

Детска градина №151 „Леда Милева“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от яслена  възраст до постъпването им в първи клас. Организацията на предучилищното образование е целодневна.

 

Мисията на ДГ №151 „Леда Милева“ е да създава партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.

Визията на ДГ №151″Леда Милева“ е привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Работата на целия педагогически екип е подчинена на следните приоритети и цели.

Приоритетите на ДГ №151 „Леда Милева“ са осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите. Акцентиране върху подготовката на децата за училище.

Целите на ДГ№151 „Леда Милева“ са възпитание на високоинтелигентни, емоционално удовлетворени, истински щастливи и със самочувствие деца. Развитие на личностния потенциал, на техните интереси,способности и заложби. Индивидуален подход към всяко дете.

Интериорът във всички групи в ДГ №151 “Леда Милева” е съобразен с възрастовите индивидуални особености на децата. В групите са създадени условия за учебна дейност, осигурени са необходимите помагала и пособия.

Помещенията са обособени, както с място за игра и занимания, така и с място за сън. Всяка група има своята индивидуалност. Носи стилът и усещането на екипа, който работи в нея.

Физкултурният / музикален салон и вътрешните дворове, дават възможност на учителите и децата да провеждат своите ежедневни занимания под формата на игра, веселие и общуване.

Екипът на Детската градина се състои от опитни педагози, които с любов и професионализъм въвеждат децата в света на познанието. Знаят, че децата имат нужда преди всичко от обич и ласка, внимание и подкрепа. Тук децата укрепват и намират своите първи приятели. Израстват уверени в себе си. Животът на детето е пълноценен, тогава когато то живее в свят на игри, приказки, музика и фантазии.

Работата на целия екип е подчинена на идеята – децата да се чувстват добре, да са щастливи от престоя си в детската градина и ясла. Всяко дете е заобиколено с любов и внимание, което създава обстановка, близка до семейната.

Заедно с доверие и уважение един към друг, децата могат да постигнат всичко. Те са нашата надежда, любов, нашето утре. Нека техните дни бъдат изпълнени с цветовете на дъгата! Нека не свършват вълшебствата на детството!

„Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхищение и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат.  Тогава им дайте книга.“                                                                                                                                                                                                                         Дейвид Полис