Начало

Заповед летен период

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Считано от 01.07.2020 г. се преустановява заплащането на такси за посещение на ДГ по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ 151 – IBAN : BG77SOMB 9130 3126 3145 00 !

Считано от 01.07.2020 г. вече има възможност таксите за посещение на детска градина  се заплащат чрез www.ePay.bg . 

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 
 Да се  регистрирате в сайта www.roditel.eu .
Регистрацията се създава,  като посочите Вашият

имейл- адрес и ЕГН на детето Ви.

  • ЕГН на Вашето дете е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.
  1. Да се регистрирате в сайта на www.bg.
  1. Да си регистрирате :
  • банкова карта, ако ще плащате онлайн. Такса за плащане през www.ePay.bg 30 лева.
  • Ако искате да платите в брой на каса на е необходимода си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане В брой на каса – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутонаПлати с ePay” – плащане onlineи натистете върху бутонаВ брой на каса таксата за плащане на каса е 30 лева.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с епидемичната ситуация в страната, условията за посещение на ДГ 151 „Леда Милева“ през летният период се осъществяват както в периода на учебната година на основание глава III, чл. 38 и приложение №2 от наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Извиняването на отсъствията на децата става при условията изброени в чл.39, чл.40 , чл.41 и чл. 42, като за летният период на тази година не се прилагат разпоредбите на чл.40 (2) Това означава, че отсъствията ще се отразяват както по време на учебната година и извиняването на отсъствията ще става със същите документи, с които се извиняват в учебно време.

д-р Вяра Богатева

Директор ДГ 151 „Леда Милева“

 

1-ви юни – Празник в ДГ 151

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за снимки

Декларация от родител за съгласие

ИНСТРУКЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ 26.05.

Важно съобщение генерално класиране

Анкета отваряне на детските градини

Важно съобщение! На вниманието на родителите!