Поверителност

Поверителност:

Защита на личните данни на ДЕТСКА ГРАДИНА №151 ЛЕДА МИЛЕВА съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).