Безопасност на движението по пътищата

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.

Вежливостта и внимателното отношение към другите – това са правила, които се отнасят за всички. Затова приучавайки детето към тези правила вие самите трябва да ги спазвате. За безопасността на вашите деца и за вашата безопасност.

Когато ходите пеша
Бъдете внимателни с другите пешеходци, винаги гледайте напред, за да не се сблъскате с тях.
Никога не тичайте, пресичайки улицата.
Бъдете акуратни, не хвърляйте нищо на пътя – това може да доведе до нещастен случай.
Бъдете внимателни – от пряката всеки момент може да изскочи кола.

На ролковите кънки
Карайте кънки в безопасни дворове, паркове, стадиони.
Бъдете внимателни, за да можете навреме да заобиколите препятствията, които могат да възникнат по пътя.
Винаги носете средства за защита – шлем, налакътници, наколенки, ръкавици за защита на китките.
Ако сте новак, избягвайте да карате на опасни места (където има много пешеходци, по наклонение участъци и т.н.).
Учете се да карате само на равна и суха повърхност. Контролирайте скоростта. Ако ви се струва, че минаващият не ви вижда, на висок глас го предупредете за опасността.
Скоростта на движение с ролкови кънки е много по-висока, затова трябва много да внимавате да не блъснете пешеходеца.

На велосипеда
Преди да предприемете карането на велосипед, проверете в изправност ли е той.

В обществения транспорт
Не е необходимо да бързате и да се блъскате, когато се качвате в автобуса – водачът няма да затвори вратите, докато едните пътници не слязат, а другите не се качат.
Убедете се, че не заемате места за пътници с деца, инвалиди и възрастни хора.
Никога не пресичайте улицата зад спрял на спирката автобус – водачът на автомобила може да не ви забележи заради автобуса.

Как да направим така, че децата да спазват правилата 
Помогнете да детето така да разчете времето си, че да не закъснява и да не тича.
Децата се адаптират към света на възрастните по пътя на подражанието. Затова давайте на децата добър пример (пресичайте улицата само на определените за това места, изчаквайте зеления цвят на светофара).
Необходимо е да обясните на детето на кои места е забранено да се играе и защо.
Предупредете детето, че на тротоара не трябва да се хвърля нищо, тъй като велосипедист  или каращ ролкови кънки могат да не забележат тези предмети и да паднат.

                                                                      Безопасност на движението по пътищата

 

Помнете!
На децата до 12 години е забранено да карат велосипед по края на пътното платно. Децата още не могат да реагират достатъчно бързо на неочаквана опасност.

cdg151@abv.bg