Author Archives: cdg151@abv.bg

Хранене в детската градина

Храненето на детето е важна тема за всички.  В повечето случаи при навършване на една годинка на детето, то постъпва в детската градина. Често  прекарва там целия ден и съответно закусва,…

Read More

Лагери и екскурзии

Уважаеми родители, детската градина организира провеждането на ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ за децата от първа до четвърта група в гр. Сандански, хотел „Панорама“ от 11.04.2024г до 15.04.2024г Може да разгледате офертата и…

Read More

Безопасност на движението по пътищата

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на…

Read More

Любопитно

Всички ние заедно : родители, учители , помощник възпитатели и Детска градина, сме гаранцията за успешното, щастливо и креативно развитие на нашите деца!     Очаквайте още полезни и интересни…

Read More

Ресурсно подпомагане

Детската градина има отговорността да организира предоставянето на подкрепа на всяко дете , което в даден момент може да се нуждае от такава. Това означава и нова организация на работата….

Read More

Допълнителни образователни дейности

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ са дейности по интереси, които подпомагат детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество: Допълнителните дейности се извършват извън времето за провеждане на основните…

Read More