Author Archives: dg151

Прием и отсъствия на децата

На Вниманието на всички родители на новопостъпващите деца в ДГ 151 „Леда Милева“ ! Уважаеми родители,       скоро Вашето дете ще започне да посещава нашата детска градина. Тук…

Read More

Архив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 01.07.2020 г. се преустановява заплащането на такси за посещение на ДГ по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ 151. Считано от 01.07.2020 г. вече има възможност таксите за посещение…

Read More